Дорогі користувачі! Вітаємо в стінах нашої бібліотеки!

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека (ОУНБ) завжди займала особливе місце у культурному, духовному розвитку міста. Крім того, до її заснування й подальшого розвитку були причетні кращі представники регіону.

Відкриття публічної бібліотеки у Миколаєві стало знаменною подією для городян. Адже до цього у місті було лише кілька бібліотек: морського відомства, навчальних закладів і приватних власників. Користування цими бібліотеками було обмежено.

У 1863 р. у своєму звіті Херсонський цивільний губернатор писав: «У містах і містечках, підвідомчих губернському управлінню, ні публічних, ні приватних бібліотек немає… потреби в них у губернії немає». І тільки в 1881 р. у м. Миколаєві з'явилася перша громадська бібліотека.

Серпень 1881 р. ознаменувався першими організаційними зборами членів бібліотеки, що відбулися у залі міських зборів. Пізніше була обрана Дирекція бібліотеки. Першим головою Дирекції був М. П. Де-Ла-Валетт. За його клопотанням адмірал М. П. Манганарі 15 вересня 1881 р. представив міністрові внутрішніх справ Статут Миколаївської громадської бібліотеки для затвердження. Статут було затверджено 29 жовтня (11 листопада – за новим стилем) 1881р.

Своїх перших читачів бібліотека прийняла 28 січня 1882 р.

Євроінтеграція

 

11242

339.92(4)

Є 24

 

Євроінтеграція : досвід країн Вишеградської четвірки та українські реалії [Текст] / ред. І. Коссе. - К. : [б. и.], 2014. - 87 с.

 

Це видання представлено Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій та підготовлено в рамках проекту «Співпраця між аналітичними центрами Вишеградської четвірки та України задля підтримки публічної дискусії з євроінтеграційних питань та адвокації реформ» у співробітництві з аналітичними центрами Чехії, Угорщини та Словаччини.

У брошурі українські та європейські експерти обговорюють питання енергетичної безпеки, військового співробітництва та нової військові стратегії для України, судова реформа в Україні, її проблеми та перспективи.

 

Європейський суд з прав людини

 

 

 

Б 102365(у)

341

М 24

 

 

Манукян, В'ячеслав Ішханович. Страсбурзьке право. Європейський суд з прав людини [Текст] : право, практика, комент. / В'ячеслав Ішханович Манукян ; пер. з рос. О. М. Уліщенко. - Харків : Право, 2019. – 555 с.

 

Найбільш розвиненою й ефективною системою захисту прав людини не лише на регіональному, а й на універсальному рівні є система Ради Європи.У центрі цієї системи містяться Європейська конвенція про захист прав людини й основоположних свобод та Європейський суд з прав людини. Суд у Страсбур- зі не є ані апеляційним/касаційним судом, ані судом «четвертої» інстанції. Проте справжня вага і прецедентна цінність Страсбурзького права такі неоціненні, що це визначення слід сприймати хіба що як данину політико-юридичній коректності.

Предмет цієї книжки — Страсбурзьке право. Так автор називає право Конвенції і право, яке здійснюється самим Судом. Основна увага в книжці приділяється Конвенції та практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), наводиться практика діяльності інших судових та квазісудових установ щодо захисту прав людини.

Книжка призначена не лише для студентів-правників,  а й для практикуючих юристів. Робота становить інтерес й для широкого кола читачів, поскільки складні юридичні положення викладені просто та доступно.

 

 

 

В 14092

341

П 32

 

Пінто де Альбукерке, Пауло. Окрема думка. Шлях до справедливості [Текст] / Пауло Пінто де Альбукерке ; пер. з англ., фр. В. А. Капліної. - Харків : Право, 2020. - 551 с.

 

Видання є першою в Україні збіркою перекладів окремих думок, які були додані до рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ). Їх автор – суддя ЄСПЛ, обраний від Португалії, професор, доктор Пауло Пінто де Альбукерке.

Для оцінки реальної ситуації автор використовує креативні методологічні засоби, такі як соціологічна та статистична інформація та прагне поставити проблеми в глобальну перспективу, використовуючи порівняльно-правові дослідження, зіставляючи відповідні жорсткі та м’які джерела міжнародного права й аналізуючи відповідну академічну літературу. Усе це дає читачу можливість отримати інформацію для формування свого особистого погляду на юридичні проблеми, про які йде мова, а також зрозуміти багато аспектів, які не були належним чином висвітлені в рішеннях Європейського Суду з прав людини.

Представлене видання буде надзвичайно корисним для вчених-правознавців, викладачів, аспірантів, практичних працівників – суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, правозахисників, майбутніх правників – студентів бакалаврату та магістратури, а також усіх, хто цікавиться правовими проблемами, практикою Європейського Суду з прав людини, формує свій мисле діяльнісний простір або має намір захистити свої права та свободи, передбачені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, в Україні.

Екологічний інтегрований менеджмент водних ресурсів у європейських країнах

 

 

Б 107656                 

502

М 67

 

Мітрясова, Олена Петрівна. Екологічний інтегрований менеджмент водних ресурсів у європейських країнах [Текст] : навч. посіб. / Олена Петрівна Мітрясова, Віктор Смирнов, Євген Безсонов ; за ред. Олени Мітрясової. - Миколаїв : ЧНУ ім. П. Могили, 2020. - 288 с. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 267-284 та в кінці розд.

 

Навчальний посібник висвітлює основні теми Модуля «Кращі європейські практики з безпеки водних ресурсів задля досягнення цілей сталого розвитку». Видання розкриває питання інтегрованого менеджменту водних ресурсів в Україні та країнах Європейського Союзу.

Книга охоплює питання: основні характеристики водних ресурсів; якість води, зміна клімату; інтегроване управління водними ресурсами; водна політика та законодавство, а також стратегії екологічної політики країн-членів ЄС.

 

 

Ранія Хабібі Андерсон

 

 

Б 101651-1

159.9

А 65

Андерсон, Ранія Хабібі. Мене не спинити [Текст] : шість звичок жінок у країнах, що розвиваються / Ранія Хабібі Андерсон ; пер. з англ. Юлії Григоренко. - Львів : Літопис, 2018. - 335 с.

 

У своїй книзі авторка, яка є підприємицею, фахівцем із міжнародного бізнесу, наставницею і тренеркою, Ранія Хабібі Андерсон навчає жінок із різних країн досягати успіху в умовах перехідної економіки, незважаючи на культурні відмінності й гендерні обмеження.

Головними Ранія вважає шість звичок, які має виробити кожна успішна жінка. Поради авторки підкріплені натхненними історіями понад 250 жінок з усього світу, з якими вона розмовляла особисто.

Наприкінці кожного розділу вміщена робоча частина, яка складається з серії запитань для самоаналізу і кроків, які необхідно виконати на цьому етапі. Практичним продовженням книги є робочий зошит, який може слугувати щоденником на вашому шляху до успіху.

Книга буде цікавою для активних жінок і широкого кола читачів із нестримною вдачею.

 

 

316

A 54

Anderson, Rania Habiby.  Undeterred. The Six Success Habits of Women in Emerging Economies [Текст] / Rania Habiby Anderson. - Lexington, KY : The Way Women Work Press, 2019. - 390 p.

 

In her book, the author, entrepreneur, international business specialist, mentor and coach Rania Habiby Anderson teaches women from different countries to succeed in a transition economy, despite cultural differences and gender constraints.

Rania considers the six habits that every successful woman should develop to be the main ones. The author's advice is supported by inspired stories from more than 250 women from around the world with whom she spoke in person.

At the end of each section is a working part, which consists of a series of questions for introspection and steps to be taken at this stage. A practical continuation of the book is a workbook that can serve as a diary on your path to success. For active women and a wide range of readers with an unrestrained temper.

 

 

 


Інформаційний кіоск придбаний у рамках проекту Посольства США в Україні «Вікно в Америку»

Назад

Інструмент

Назад Меню

Cart

JTouch Mobile Extension for Joomla! 2.5 (c) 2011 - 2014 Griddy Designs, LLC